Berza vina

Projekat izgradnje berze vina predstavlja inovativni korak napred u razvitku tržišta vina. Tržište na teritoriji R Srbije, postaje prezasićeno i ovo je jedan od pravaca razvoja. E-trgovina, na teritoriji regiona, ima udeo u celokupnoj trgovini, kod već profilisanih vinara, od svega nekoliko procenata, a na nivou celokupne države je na nivou statističke greške.

Indeksi berzi vezanih za investicije u kvalitetna vina, su po pokazateljima specijalizovanih kuća iz Velike Britanije, porasli čak preko 200%, u proteklih 10 godina. U svakom slučaju, ovo tržište raste i sistematizuje se. Mišljenja smo da je ovo pravi trenutak da se na nivou države i regiona pokrene privatna inicijativa u ovom smeru.

BALKAN WINE FEST predstavlja grupu profesionalaca koja stoji iza celokupnog projekta Novembar Vino Fest-a i iza razvoja projekta berze vina - BALKAN WINE EXCHANGE.  Ovo predstavlja dobar korak u razvoju sistematskog pristupa u razvoju vinskog tržišta u regionu. Podrška od strane vinara je tu, volja i znanje takođe, samo još podrška institucija i ovaj projekat ima šansu da uspe i bude faktor povezivanja i napredka regiona.