Novembar Vino Fest

Petak, 4. Novembar 2016 - 12:00 do Subota, 5. Novembar 2016 - 19:30

Međunarodni festival vina

Umrežavanje vinara, distributera i otvaranje E-trgovine vinom - cilj festivala vina koji će biti održan u Beogradu 4. i 5.novembra.

Novembar Vino Fest je prvi profesionalni međunarodni festival vina koji će biti održan u Beogradu 4. i 5.novembra.2016. u Hotelu ZIRA. Preko 60 renomiranih vinarija će imati priliku da ojačaju veze, prodube saradnju u prisustvu vinara svih zemalja regiona. Festival će proizvođačima vina omogućiti pristup svim neophodnim institucijama, kompanijama i ekspertima, koji mogu da unaprede njihovu proizvodnju i obezbede bolji plasman njihovih proizvoda. Cilj je da se postignu standardi zemalja sa razvijenim tržištem vina i postave najviši standardi u regionu.

Posebna i ekskluzivna novina za vinare, koji ne nastupaju ovom prilikom, je mogućnost da se  predstave on-line na sajtu i platformi u toku trajanja samoga sajma.

Predstavnici HoReCa sektora, velikih sistema, uvoznika i distributera su takođe učesnici sajma o kojima će se voditi dodatna pažnja u smislu animiranja i aktivnog učestvovanja, kako bi na što bolji način ostvarili poslovnu komunikaciju sa izlagačima- vinarima.

Sam projekat izgradnje berze vina predstavlja inovativni korak napred u razvitku tržišta vina. Tržište na teritoriji R Srbije, postaje prezasićeno i ovo je jedan od sigurnih pravaca razvoja. E-trgovina, na teritoriji regiona, ima udeo u celokupnoj trgovini, kod već profilisanih vinara, od svega nekoliko procenata, a na nivou celokupne države je na nivou statističke greške.

Indeksi berzi vezanih za investicije u kvalitetna vina, su po pokazateljima specijalizovanih kuća iz Velike Britanije, porasli čak preko 200%, u proteklih 10 godina. U svakom slučaju, ovo tržište raste i sistematizuje se. Mišljenja smo da je ovo pravi trenutak da se na nivou države i regiona pokrene privatna inicijativa u ovom smeru.

Na sajmu će biti i predstavnici  drugih svetskih vinskih područja.  

Pored  tržišta vina  doći će do inicijacije i razvoja komplementarnih delatnosti, i to ne samo na nacionalnom nivou, u okviru granica  Srbije, već i regionalno.

Na panelima tokom festival prilika je da se iznesu problemi u trgovinskoj razmeni, kao i predlozi za njihovo otklanjanje u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima vlasti i subjekata uključenih u vinski posao. Takođe, na panelima će biti izneti i predočene činjenice i podaci vezani za samu proizvodnju vina - od zemljišta, tehnologije, autohtonih sorti .... Predstavićemo dosadašnji  rad udruženja, pojedinačnih vinarija, povećati vidljivost i kvalitet rada široj profesionalnoj publici.