Program festivala

  Program sajam

  Sajam će raditi od 13:00h do 19:30h

  I dan       II dan    
  12:00 - 12:30    Svečano otvaranje festivala        
  13:00   Otvaranje sajma   13:00   Otvaranje sajma
  14:00 - 15:00   I panel   14:00 - 14:45   I panel
  14:00 - 15:30   Ručak   14:00 - 15:30   Ručak
  15:30 – 16:30   II panel   15:45 – 16:30   II panel
  16:30 – 17:30   Aukcija vina   16:30 – 17:30   Aukcija vina
  17:30 – 18:30   III panel